บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้พจนานุกรม การเขียนแสดงความรู้สึก
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
23 ก.ค. 61
 | 5.4K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

ผังมโนทัศน์การเรียนรู้ คอมพิวเตอร์...สื่อวิเศษ

 

การใช้พจนานุกรม

วิธีเรียงลำดับคำในพจนานุกรม

            ๑. พยัญชนะ จัดเรียงตามตัวอักษร ก–ฮ สำหรับ ฤ ฤๅ เรียงไว้หลัง ร ขณะที่ ฦ ฦๅ ไว้หลังตัว ล เวลาค้นหาให้ค้นหาตามรูปคำ ไม่ค้นตามเสียง เช่น คำว่า “ทรุด” ต้องหาคำในหมวด “ท”

            ๒. สระ จัดลำดับตามรูป ดังนี้

            ะ–        –ั       –ัะ     –า        –ำ     –ิ       –ี       –ึ       –ื       –ุ       –ู

            เ–         เ–ะ       เ–า       เ–าะ     เ–ิ      เ–ี      เ–ีะ    เ–ื      เ–ืะ    แ–        แ–ะ      โ–        โ–ะ      ใ–            ไ–

            ๓. การเรียงลำดับคำ จะลำดับตามพยัญชนะก่อน แล้วจึงเรียงตามรูปสระ ดังนั้นคำที่ไม่มีรูปสระ

จึงอยู่ก่อนคำที่มีรูปสระ

            ๔. การเรียงลำดับคำที่มีวรรณยุกต์ ปกติจะไม่จัดลำดับ แต่จะจัดเฉพาะวรรณยุกต์ในคำที่มีตัวสะกดการันต์เหมือนกัน และไม่มีคำอื่นต่อท้าย

            ๕. การเรียงลำดับคำที่มีไม้ไต่คู้ จะลำดับอยู่ก่อนวรรณยุกต์

 

ข้อปฏิบัติในการเขียนแสดงความรู้สึก

            ๑. จัดลำดับความคิดก่อนตั้งแต่เริ่มต้น แสดงข้อคิด ใช้เหตุผลหรือยกตัวอย่างประกอบ พร้อมทั้งสรุปข้อคิดในตอนท้าย

            ๒. เขียนแสดงความรู้สึกไปตามลำดับ ต้น กลาง และท้าย

            ๓. ตรวจสอบการสะกดคำ การใช้ถ้อยคำและสำนวน

            ๔. คำนึงถึงมารยาทในการเขียน

 

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
8.3K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
8.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง อักษรนำ
33.9K views
แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง มารยาทในการเขียน
12.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำราชาศัพท์ ชุดที่ 2
70.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 14
80.3K views