ภาษาไทย ป. 5 เรื่อง กระเช้าสีดา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
26K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

ผังมโนทัศน์ กระเช้าสีดา

 

กระเช้าสีดา เป็นนิทานเรื่องหนึ่ง กล่าวถึง พรายน้ำ และพรายไม้ มีอุปนิสัยชอบเล่นสนุกสนาน ชอบร้องรำทำเพลง และชอบคนดี มีจิตใจเมตตา

กระเช้าสีดา เป็นผลของไม้เถาชนิดหนึ่ง มีประวัติเกี่ยวข้องกับเรื่องรามเกียรติ์ คือ แต่เดิมเป็นกระเช้าของนางสีดาที่ทำตกไว้ในป่า ระหว่างที่ถูกยักษ์ทศกัณฐ์อุ้มลักพาตัวไปจากพระราม เหล่าเทวดาจึงบันดาลให้รากงอกออกมากลายเป็นไม้เถาสืบมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นที่ระลึกถึงนางสีดา

 

การเลือกใช้คำที่มีความหมายตรงและความหมายโดยนัย

๑) ความหมายตรง เป็นความหมายตามรูปศัพท์ หรือความหมายตามพจนานุกรม

๒) ความหมายโดยนัย เป็นความหมายไม่ตรงตามรูปศัพท์ หรือตามพจนานุกรม แต่เป็นความหมายแฝงที่มักใช้เปรียบเทียบหรือเป็นสำนวน

 

คำภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาไทย

คำภาษาอังกฤษที่นำมาใช้ในภาษาไทย จะมีการเขียนทับศัพท์ภาษาไทยโดยไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ แต่จะอ่านออกเสียงวรรณยุกต์คล้ายคำเดิม

 

การแนะนำหนังสือ ควรระบุถึงสิ่งต่อไปนี้

            ๑. ชื่อหนังสือ                                                   ๔. ราคา จำนวนหน้า

            ๒. ชื่อผู้แต่ง                                                     ๕. ประเภทของหนังสือ

            ๓. สำนักพิมพ์ เมืองที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์                        ๖. เนื้อหาสำคัญ

 

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.9K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง อักษรย่อเครื่องหมายวรรคตอน
78.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 3
21.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำสุภาพและคำราชาศัพท์
133.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง สระ
30.9K views