ภาษาไทย ป. 5 เรื่อง การเขียนแผนภาพความคิด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หลักการสัมภาษณ์
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
12 ต.ค. 61
 | 11.7K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

ผังมโนทัศน์ รู้รักสามัคคี

 

การเขียนแผนภาพความคิด

แผนภาพความคิด คือ การแสดงความรู้ ความคิดในรูปแบบของแผนภาพ โดยจัดลำดับความคิดออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ และนำมาจัดลำดับเป็นแผนภาพในลักษณะต่าง ๆ

 

การใช้สำนวน ภาษิต คำพังเพย คำคม คำขวัญ คติพจน์

สำนวน คือ ถ้อยคำสั้น ๆ ที่มีความหมายแฝง ไม่ตรงตามตัวอักษร แต่เป็นที่เข้าใจกันโดยแพร่หลาย  

ภาษิต คือ ถ้อยคำดีงาม ให้ข้อคิดและคติเตือนใจ        

คำพังเพย คือ ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง

คำคม คือ ถ้อยคำสั้น กระชับที่หลักแหลม มีความหมายกินใจ ชวนให้คิด      

คำขวัญ คือ ถ้อยคำที่ให้ข้อคิด คติเตือนใจ หรือแนวปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นถ้อยคำสั้น ๆ สละสลวยและจดจำได้   

คติพจน์ คือ ถ้อยคำที่ยึดเป็นแบบอย่างได้

 

หลักการสัมภาษณ์ มีดังนี้

๑. ผู้สัมภาษณ์ควรกำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า

๒. เตรียมคำถามที่จะสัมภาษณ์ไว้ให้พร้อม

๓. ใช้คำถามที่สุภาพและมีมารยาทในการถาม

๔. ไม่ใช้คำถามล่วงเกินเรื่องส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์

๕. บันทึกข้อความที่สัมภาษณ์ไว้ แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ให้ได้ใจความตามข้อเท็จจริง

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
8.4K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
8.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง ภาษาถิ่น
96.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง การเขียน
185.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน
36.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 7
19K views