ภาษาไทย ป. 5 เรื่อง ชนิดของคำ การเลือกอ่านหนังสือ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
10.4K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

ผังมโนทัศน์ ข้าวกับวิถีชีวิตคนไทย

 

ชนิดของคำ

คำกริยา  คำกริยาแบ่งได้เป็น ๒ ชนิด คือ คำกริยาที่ไม่มีกรรมมารับ และ คำกริยาที่มีกรรมมารับ

คำวิเศษณ์ คือ คำที่ทำหน้าที่ประกอบคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์

คำย่อ คือ การย่อคำให้สั้นลง โดยนำพยัญชนะต้นของแต่ละพยางค์มาใช้เป็นตัวย่อ และใช้เครื่องหมายจุด (.) กำกับ

 

การเลือกอ่านหนังสือ มีหลักการดังนี้

๑. เลือกหนังสือที่เหมาะกับวัยของตน

๒. เลือกหนังสือตามจุดมุ่งหมายในการอ่าน

๓. เลือกหนังสือที่มีประโยชน์ มีข้อคิด คติเตือนใจ ไม่ชักจูงไปในทางที่เสียหาย

๔. เลือกหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่าเป็นหนังสือดี เช่น ได้รับรางวัลการประกวด

ประเภทของหนังสือ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือหนังสือที่ให้ความรู้ และหนังสือที่ให้ความบันเทิง

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.7K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง การรักษา วาจา มารยาท
78.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำประสม
82.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 5
17.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 17
17.9K views