ภาษาไทย ป. 5 เรื่อง ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร การเขียนจดหมาย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
6.1K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

ผังมโนทัศน์ โลกของแมลง

 

ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร แบ่งออกเป็น ๖ ชนิด ได้แก่
- ประโยคบอกเล่า  
- ประโยคปฏิเสธ 
- ประโยคคำถาม
          ประโยคคำถามมี ๒ ลักษณะ คือ
          - ประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นข้อความใหม่ และ
          - ประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบรับหรือตอบปฏิเสธ
- ประโยคคำสั่ง ประโยคคำสั่งมี ๒ ลักษณะ คือ
          - ประโยคสั่งให้ทำ ขึ้นต้นประโยคด้วยคำกริยา และ
          - ประโยคห้ามหรือสั่งไม่ให้ทำ
- ประโยคแสดงความต้องการ
- ประโยคขอร้อง ชักชวน และอนุญาต 

 

อักษรนำ มีวิธีการอ่านต่างจากคำควบกล้ำ คือ

            ๑. บางคำอออกเสียงรวมเป็นพยางค์เดียวกัน ได้แก่ คำที่ อ นำ ย   และ คำที่ ห นำ จะออกเสียงพยางค์เดียว

            ๒. บางคำอ่านออกเสียงเป็น ๒ พยางค์ พยางค์แรกออกเสียงอะกึ่งเสียง พยางค์หลังออกเสียงตามสระที่กำกับ เหมือนกับมี ห นำ

 

จดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ การเขียนจดหมายดังกล่าวต้องใช้ภาษาสุภาพ

            คำขึ้นต้น         กราบเท้า______ที่เคารพ          ใช้กับคุณพ่อ คุณแม่ ญาติผู้ใหญ่

            คำลงท้าย         ด้วยความเคารพอย่างสูง          ใช้กับคุณพ่อ คุณแม่ ญาติผู้ใหญ่

            คำสรรพนาม               คุณพ่อ คุณแม่ ท่าน       ใช้กับคุณพ่อ คุณแม่

            (เรียกผู้เขียนถึง)        คุณ ท่าน                      ใช้กับปู่ย่าตายาย ญาติผู้ใหญ่

            คำสรรพนาม               ลูก ผม หนู                   ใช้กับคุณพ่อ คุณแม่

            (แทนตัวผู้เขียนจดหมาย)           หลาน ผม หนู              ใช้กับปู่ย่าตายาย ญาติผู้ใหญ่

            

การมีนิสัยรักการเขียน สามารถพัฒนาโดยการ เขียนบันทึกต่างๆอย่างสม่ำเสมอ  มีความสุขในการเขียนและเขียนด้วยความเต็มใจ ไม่ต้องให้ผู้อื่นบังคับ

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ
13K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 29
43.9K views
แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง มาตราตัวสะกด
0 views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 11
8.5K views