บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 31 ต.ค. 59
7.5K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 

 

 

เรียนรู้ตัวเรา

 

 

1. ระบบสืบพันธุ์
อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย ประกอบด้วย องคชาต อัณฑะ ต่อมลูกหมาก

 

 

อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย

 

 

อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง ประกอบด้วย รังไข่ ท่อรังไข่ มดลูก ช่องคลอด

 

 

อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง

 

 

การดูแลรักษาอวัยวะสืบพันธุ์ คือ
     – ดูแลรักษาความสะอาด
     – ระวังไม่ให้อวัยวะเพศถูกกระแทกแรง ๆ


2. ระบบไหลเวียนโลหิต
มีหน้าที่ช่วยนำแก๊สออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ
โครงสร้างที่สำคัญ ประกอบด้วย
     – หัวใจ หน้าที่สูบฉีดเลือดไปส่วนต่าง ๆ
     – เส้นเลือด เป็นเส้นทางเดินของเลือด แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ
          > เส้นเลือดแดง
          > เส้นเลือดดำ
          > เส้นเลือดฝอย
     – เลือด เป็นของเหลวในเส้นเลือด มีส่วนประกอบดังนี้
          > น้ำเลือด มีหน้าที่ลำเลียงสารอาหารไปยังอวัยวะต่าง ๆ และรักษาสมดุลร่างกาย
          > เซลล์เม็ดเลือด มีดังนี้
     1) เซลล์เม็ดเลือดแดง มีหน้าที่ลำเลียงแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
     2) เซลล์เม็ดเลือดขาว มีหน้าที่กำจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย
     3) เกล็ดเลือด ช่วยให้เลือดแข็งตัว

 

 

ภาพแสดงตำแหน่งการไหลเวียนของเลือด

 


     การดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิต
     – พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมาก ๆ
     – รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก และหลีกเลี่ยงไขมัน
     – ไม่สูบบุหรี่


3. ระบบหายใจ
     มีหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สให้กับร่างกาย
     โครงสร้างสำคัญประกอบด้วย
     – จมูก มีขนจมูกดักจับสิ่งสกปรก
     – คอหอยและกล่องเสียง เป็นทางผ่านของลมหายใจ
     – หลอดลม เป็นทางผ่านของลมหายใจ
     – ขั้วปอด แยกเป็น 2 แขนงไปที่ปอดซ้ายขวา
     – ปอด เป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊ส

 

 

ภาพแสดงโครงสร้างของระบบหายใจ

 

 

ภาพแสดงตำแหน่งของหลอดลม

 

 

     การดูแลรักษาระบบหายใจ
     – ออกกำลัง
     – ดูแลความสะอาดโพรงจมูก
     – ไม่สูบบุหรี่

 

 

ออกกำลัง

 

 

เล่นกีฬา

 

 

 

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
ยาดีไม่มีเร่ขาย...หรอกนะ
1.2K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
กินยากันป่วย หรือทำให้ป่วยหนัก
4.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.6 ชุดที่1
51.7K views
มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 5
26K views
มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 4
25.1K views
ความสำคัญของระบบภายในร่างกาย
99.5K views