บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ชีวิตปลอดภัย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 26 ต.ค. 59
10.4K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

 

ชีวิตปลอดภัย

 

 

1. ยา
คือสิ่งที่บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
     -ยาภายใน ใช้สำหรับกินเท่านั้น
     -ยาภายนอก ใช้ทา หยด หรือป้ายตามร่างกาย ห้ามกิน

 

 

ขวดยา

 

 

การใช้ยาถูกวิธี คือ การอ่านฉลากและใช้ยาตามที่ฉลากระบุ

 

 

การใช้ยาถูกวิธี       การใช้ยาถูกวิธี

 

 

การใช้ยาไม่ถูกวิธีที่ทำให้เกิดอันตรายมีหลายลักษณะ ดังนี้
     -ใช้ยาเกินกำหนด
     -ใช้ยาเสื่อมคุณภาพ
     -ใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานาน
     -ใช้ยาไม่ครบตามแพทย์สั่ง
     -ใช้ยาที่มีผลข้างเคียง

 

2. การปฐมพยาบาล
คือการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนำส่งแพทย์
     -กรณีกินยาพิษ
     ล้วงคอให้อาเจียน หากหมดสติให้ปฐมพยาบาลแบบผู้หมดสติและนำส่งแพทย์
     -กรณีได้รับสารเคมี
     ให้ใช้น้ำล้างและนำส่งแพทย์ พร้อมกับนำขวดสารเคมีไปด้วย

 

 

รินน้ำจากแก้วน้ำให้ไหลเอื่อย ๆ ชะล้างตาปิดตาด้วยผ้าพันแผล

 

 

นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลพร้อมภาชนะบรรจุสารเคมี

 

 

     -กรณีถูกแมลงกัดต่อย
     เอาเหล็กในออก นำแอมโมเนียมาเช็ด และให้กินยาแก้ปวด

 

 

เอาเหล็กในออก นำแอมโมเนียมาเช็ด

 

 

     -กรณีบาดเจ็บจากเล่นกีฬา
     แต่ละอาการจะปฐมพยาบาลต่างกัน
     แผลถลอก ล้างแผลแล้วใส่ยาพร้อมปิดปลาสเตอร์

 

 

เช็ดด้วยผ้าสำลีชุบน้ำสะอาด     ใส่ยา

 

 

ปิดปาสเตอร์

 

 

     กระดูกหัก ให้เข้าเฝือกชั่วคราวก่อนนำส่งแพทย์

 

 

เข้าเฝือกชั่วคราวก่อนนำส่งแพทย์

 

 

3.บุหรี่และสุรา



สุรา   บุหรี่



ผลเสียของบุหรี่
     -ทำให้เกิดโรคมะเร็ง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
     -หญิงมีครรภ์อาจแท้งได้
     -มีบุคลิกภาพไม่ดี ดูสกปรก

 

 

ผลเสียของบุหรี่

 

 

ผลเสียของสุรา
     -ทำให้เกิดโรคตับแข็ง โรคพิษสุราเรื้อรัง
     -ทำให้ขาดสติ
     -ร่างกายซูบผอม ลมหายใจเป็นกลิ่นสุรา
แนวทางป้องกันตนเองจากบุหรี่และสุรา
     -ไม่ทดลองเด็ดขาด
     -ปรึกษาพ่อแม่เมื่อมีปัญหา
     -ไม่อยู่ใกล้ผู้สูบบุหรี่

 

 

ผลเสียของสุรา

 

 

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
ยาดีไม่มีเร่ขาย...หรอกนะ
1.2K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
กินยากันป่วย หรือทำให้ป่วยหนัก
4.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบพลศึกษา
114.6K views
เรื่อง กิจกรรมคลายเครียด ป..4
18.2K views
เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.4 ชุดที่2
15.5K views
สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่4
58.4K views