บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 26 ต.ค. 59
20.4K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

 

ใส่ใจสุขภาพ

 

 

1. สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
การจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้ถูกสุขลักษณะ มีดังนี้
     -ทำความสะอาดสิ่งของและบริเวณบ้านให้สะอาด
     -กำจัดขยะและสร้างบรรยากาศที่ดี
     -จัดสิ่งของให้เป็นระเบียบ

 

 

ต้องทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ

 

 

ทำความสะอาดสิ่งของและบริเวณบ้านให้สะอาด

 

 

กำจัดขยะและสร้างบรรยากาศที่ดี

 

 

ต้องนำที่นอนไปผึ่งแดดเพื่อป้องกันไรฝุ่น

 

 

การจัดสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ มีดังนี้
     -ดูแลความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนให้สะอาด

 

 

ดูแลความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนให้สะอาด

 

 

การจัดสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ มีดังนี้
     -ทิ้งขยะให้ลงถัง
     -ไม่ทำลายของส่วนรวม

 

 

การจัดสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

 

 

การจัดสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

 

 

การจัดสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

 

 

ทิ้งขยะให้ลงถัง

 

 

2. อารมณ์กับสุขภาพ
อารมณ์มีหลายลักษณะ ดังนี้
     -อารมณ์รัก

 

 

อารมณ์รัก

 

 

     -อารมณ์โกรธ

 

 

อารมณ์โกรธ

 

 

     -อารมณ์กลัว

 

 

อารมณ์กลัว

 

 

     -อารมณ์วิตกกังวล

 

 

อารมณ์วิตกกังวล

 

 

     -อารมณ์อิจฉาริษยา

 

 

อารมณ์อิจฉาริษยา

 

 

อารมณ์และความเครียดมีผลกระทบต่อตัวเรา ได้ 2 ทาง ได้แก่
     -ผลกระทบต่อร่างกายทำให้เกิดโรคต่างๆ และร่างกายอ่อนแอ

 

ผลกระทบต่อร่างกายทำให้เกิดโรคต่างๆ และร่างกายอ่อนแอ

 

 

     -ผลกระทบต่อจิตใจทำให้จิตใจไม่สงบ หงุดหงิดง่าย อาจทำ ให้เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท

 

 

ผลกระทบต่อจิตใจทำให้จิตใจไม่สงบ หงุดหงิดง่าย อาจทำ ให้เป็นโรคจิตหรือโรคประสาทการควบคุมอารมณ์และความเครียด
     -ทำจิตใจให้แจ่มใส
     -ระบายอารมณ์อย่างเหมาะสม

 

 

การควบคุมอารมณ์และความเครียด

 

 

การควบคุมอารมณ์และความเครียด

 

 

3. ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วิธีการเลือกซื้ออาหาร มีดังนี้
     -มีประโยชน์ต่อร่างกาย ถูกสุขลักษณะ มีฉลากและ อย.
     -คำนึงถึงความประหยัด

 

 

วิธีการเลือกซื้ออาหาร

 

 

 

วิธีการเลือกซื้ออาหาร

 

 

วิธีการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีดังนี้
     -ต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด ได้แก่
     1.เครื่องหมาย อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 

เครื่องหมาย อย.

 

 

     2.เครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยจะมี 2 แบบ คือ
          -เครื่องหมายมาตรฐานแบบไม่บังคับ

 

 

เครื่องหมายมาตรฐานแบบไม่บังคับ

 

 

          -เครื่องหมายมาตรฐานแบบบังคับ

 

 

เครื่องหมายมาตรฐานแบบบังคับ

 

 

     -มีฉลากบอกรายละเอียด
     -จำเป็นและมีคุณภาพ
วิธีอ่านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องอ่านดังนี้

 

 

วิธีอ่านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 

 

     -วันเดือนปีที่หมดอายุ
     -ชื่อเครื่องหมายการค้า
     -ชื่อประเภทสินค้า
     -ปริมาณ
     -เครื่องหมาย อย.
     -ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต

 

4. การทดสอบ ปรับปรุง และสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย
องค์ประกอบสมรรถภาพร่างกาย มีดังนี้
     -ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
     -ความอดทนของกล้ามเนื้อ
     -ความอ่อนตัว
     -ความทนทานของระบบหมุนเวียนเลือด

 

การทดสอบ ปรับปรุง และสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย
     วิธีวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ทำได้โดยจับชีพจรที่ข้อมือและนับอัตราการเต้นของหัวใจ 15 วินาที และนำมาคูณ4 เพื่อคิดอัตราใน 1 นาที

 

 

วิธีวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

 

 

มีวิธีทดสอบ ปรับปรุง และสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย มีดังนี้
     -ฝึกนั่งกระโดดหรือยืนกระโดด
     -ฝึกยืดกล้ามเนื้อและข้อต่อ
     -ฝึกวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
     -ฝึกปีนป่าย ไต่เชือก

 

ตัวอย่างรูปแบบการฝึกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
     -ฝึกนั่งกระโดด
          นั่งกระโดดไปข้างหน้า

 

 

ฝึกนั่งกระโดด

 

 

          นั่งกระโดดหมุนตัว

 

 

นั่งกระโดดหมุนตัว

 

 

          นั่งงอเข่ากระโดดขึ้นยืน

 

 

นั่งงอเข่ากระโดดขึ้นยืน

 

 

     -ฝึกยืนกระโดด
          กระโดดแยกชิดขา

 

 

กระโดดแยกชิดขา

 

 

          กระโดดตบ

 

 

กระโดดตบ

 

 

          กระโดดยกแขน

 

 

กระโดดยกแขน

 

 

          กระโดดตบเท้ากลางอากาศ

 

 

กระโดดตบเท้ากลางอากาศ

 

 

          กระโดดเท้าเดียว-เท้าคู่ไปข้างหน้า

 

 

 

 

ตัวอย่างรูปแบบการฝึกเพื่อเสริมสร้างความอ่อนตัว
     -เหยียดขาเข่าตึง

 

 

เหยียดขาเข่าตึง

 

 

     -โค้งตัวไปข้างหน้ามือแตะพื้น เข่าตึง

 

 

โค้งตัวไปข้างหน้ามือแตะพื้น เข่าตึง

 

 

     -นอนคว่ำหงายลำตัวไปข้างหลัง

 

 

นอนคว่ำหงายลำตัวไปข้างหลัง

 

 

     -ยืนก้มหรือหงายจับลูกบอลร่วมกัน

 

 

ยืนก้มหรือหงายจับลูกบอลร่วมกัน

 

 

ตัวอย่างรูปแบบการฝึกเพื่อเสริมสร้างความคล่องตัว
     -วิ่งกลับตัว

 

 

วิ่งกลับตัว

 

 

     -วิ่งซิกแซ็ก

 

 

วิ่งซิกแซ็ก

 

 

     -วิ่งลอดหรืข้ามสิ่งกีดขวาง

 

 

วิ่งลอดหรืข้ามสิ่งกีดขวาง

 

 

 

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
ยาดีไม่มีเร่ขาย...หรอกนะ
1.2K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
กินยากันป่วย หรือทำให้ป่วยหนัก
4.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4
91.4K views
สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่2
61.1K views
แนวข้อสอบพลศึกษา
114.6K views
เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.4 ชุดที่2
24K views