บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรียนรู้ตัวเรา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 25 ต.ค. 59
6.9K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

 

 เรียนรู้ตัวเรา

 

 

1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย
     การเจริญเติบโต คือ การเปลี่ยนแปลงในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ส่วนการพัฒนาการ คือ กระบวนการเจริญเติบโตอย่างเป็นขั้นตอน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ

 

 

ภาพแสดงลักษณะของการเจริญเติบโต

 

 

     -ด้านร่างกาย
     โดยสังเกตได้จากการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง

 

 

ขนาดความสูงของร่างกายที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงการเจริญเติมโต

 

 

     - ด้านอารมณ์และจิตใจ
     สิ่งแวดล้อมจะมีอิทธิส่งผลต่ออารมณ์เด็ก

 

 

ด้านอารมณ์และจิตใจ

 

 

ด้านอารมณ์และจิตใจ

 

 

     - ด้านสังคม
     โรงเรียนจะทำให้เด็กรู้จักสังคมนอกบ้านมากขึ้น

 

 

ภาพแสดงความโอ้อวด

 

 

2. กล้ามเนื้อ
ทำงานโดยการหดตัวและกลับคืนสภาพเดิม แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
     -กล้ามเนื้อเรียบ ทำงานโดยประสาทอัตโนมัติ
     -กล้ามเนื้อหัวใจ ช่วยสูบฉีดเลือด อยู่เหนือการควบคุม
     -กล้ามเนื้อลาย อยู่ได้การควบคุมของจิตใจ ทำให้ควบคุมการทำงานได้

 

 

กล้ามเนื้อ

 

 

กล้ามเนื้อลาย

 

 

การดูแลรักษากล้ามเนื้อ
     -กินอาหารครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะโปรตีน จะช่วยซ่อมแซมและเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อ

 

 

การดูแลรักษากล้ามเนื้อ

 

 

การดูแลรักษากล้ามเนื้อ

 

 

3. กระดูกและข้อ
คือโครงสร้างของร่างกาย ที่มีกล้ามเนื้อและอวัยวะยึดเกาะอยู่
กระดูกมีทั้งหมด 206 ชิ้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
     -กระดูกแกน เป็นกระดูกแกนกลางของลำตัว
     -กระดูกรยางค์ เป็นกระดูกที่ช่วยในการเคลื่อนไหว

 

 

ภาพแสดงโครงสร้างของกระดูกในร่างกาย

 

 

ข้อเป็นช่วงต่อของกระดูก มีเอ็นและพังผืดเป็นตัวยึด
แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
     -ข้อที่เคลื่อนไหวไม่ได้เลย  เป็นข้อที่เชื่อมต่อกระดูกในลักษณะหยัก
     -ข้อที่เคลื่อนไหวได้เล็กน้อย เป็นข้อที่ยึดกันด้วยกระดูกอ่อน
     -ข้อที่เคลื่อนไหวได้มาก เป็นข้อที่เชื่อมต่อกันด้วยเอ็น มีถุงหุ้มข้อล้อมรอบ
หน้าที่ของกระดูกและข้อ
     -ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้
     -ช่วยเก็บแร่ธาตุ
     -เป็นแหล่งผลิตเม็ดเลือด

 

 

ภาพแสดงลักษณะรอยต่อของกระดูก

 

 

การดูแลรักษากระดูกและข้อ
     -รับประทานอาหารที่มีแคลเซียม
     -ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
     -ระวังไม่ให้ถูกกระแทก

 

 

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 


 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
ยาดีไม่มีเร่ขาย...หรอกนะ
1.2K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
กินยากันป่วย หรือทำให้ป่วยหนัก
4.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่3
50.9K views
เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป.4
21.7K views
เรื่อง กีฬา ป.4
56.4K views
เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.4 ชุดที่1
20K views