บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 21 ต.ค. 59
8.3K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

 

 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว

 

 

1. การควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย
     มี 3 รูปแบบ ดังนี้
     – ควบคุมการเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่
     แบ่งการฝึกเป็น 3 รูปแบบ คือ
          รูปแบบการฝึกโดยการยืน
          รูปแบบการฝึกโดยการนั่ง
          รูปแบบการฝึกโดยการนอน
     – ควบคุมการเคลื่อนไหวขณะเคลื่อนที่
     แบ่งการฝึกเป็น 2 รูปแบบ คือ

          รูปแบบการวิ่ง ได้แก่ การวิ่งขึ้น–ลงทางลาดชัน

 

 

การวิ่งขึ้นทางลาดชัน

 

 

การวิ่งลงทางลาดชัน

 

 

          รูปแบบการฝึกโดยการกระโดด ได้แก่ การกระโดดตบมือเหนือศีรษะ การกระโดดยกเข่าสูง

 

 

การกระโดดตบมือเหนือศีรษะ

 

 

     – ควบคุมการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์
     แบ่งการฝึกเป็น 4 รูปแบบ คือ
          รูปแบบการฝึกประกอบอุปกรณ์โดยการเดิน ได้แก่ เดินผ่านช่องกำแพง เดินบนคานไม้
          รูปแบบการฝึกประกอบอุปกรณ์โดยการยืน ได้แก่ การขว้างลูกบอลไกล การกลิ้งลูกบอลผ่านอุโมงค์
          รูปแบบการฝึกประกอบอุปกรณ์โดยการวิ่ง ได้แก่ การวิ่งข้ามขา การวิ่งข้ามท่อนไม้
          รูปแบบการฝึกประกอบอุปกรณ์โดยการกระโดด ได้แก่ การกระโดดข้ามหลัง การกระโดดข้ามยาง

 

 

การเดินผ่านช่องกำแพง

 

 

 การวิ่งข้ามท่อนไม้

 

 

 การกระโดดข้ามยาง

2. การเล่นเกม
     เป็นการเล่นที่มีกติกาง่าย ๆ มีคุณค่าดังนี้
          – พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว จิตใจ อารมณ์
          – สร้างความสนุกสนาน
          – ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต
          – ปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา
     หลักการเลือกเล่นเกม
          – เล่นตามความสนใจ เหมาะสมกับอายุ
          – เลือกที่อุปกรณ์ไม่มาก ราคาไม่แพงและเล่นได้หลายคน
          – เลือกเกมที่มีกติกาไม่มาก
     ความปลอดภัยในการเล่นเกม ควรคำนึงดังนี้
          – เคารพกติกาและระมัดระวังทุกครั้ง
          – สำรวจอุปกรณ์และตรวจสอบความพร้อมตนเอง
     การดูแลรักษาอุปกรณ์การเล่น
          – ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการเล่น
          – ทำความสะอาดอุปกรณ์
          – เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
     ประเภทของเกม
     – เกมแบบไล่จับ สร้างความอดทนของกล้ามเนื้อและระบบหายใจ ฝึกความว่องไว เช่น
          เกมช่วยเชลย ใช้ทักษะการวิ่งหลบหลีกและความคล่องตัว

 

 

การเล่นเกมช่วยเชลย  

 

 

     – เกมแบบชิงที่หมาย
     ฝึกความสัมพันธ์ของประสาทและกล้ามเนื้อ ความคิด ไหวพริบ การตัดสินใจ เช่น
          เกมแข่งโฆษณาหาคู่ เน้นทักษะความคล่องตัวและสื่อความหมาย
     – เกมแบบหมู่
     เป็นการแข่งขันเป็นกลุ่ม สร้างความสามัคคี ส่งเสริมความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ เช่น
          เกมดักแด้ ส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความสนุกสนาน

 

 

การเล่นเกมดักแด้

 

 

     – เกมแบบผลัด
     เล่นเป็นกลุ่มเพื่อสร้างความสามัคคี เช่น
          เกมต่อรูปภาพ เน้นทักษะความคล่องตัวและความจำ
     – เกมนำไปสู่กีฬา
     เสริมสร้างทักษะการเล่นกีฬาเบื้องต้น เช่น
          เกมลูกบอลวิ่งเปี้ยว


3. การละเล่นพื้นเมือง
     คือการละเล่นดั้งเดิมที่มีมาช้านานของแต่ละท้องถิ่น เช่น
     – จ้ำจี้
     สร้างเสริมสัมพันธ์ของประสาทตา หู และมือ
     – เตย
     เน้นความว่องไว การหลบหลีก ความพร้อมเพรียงของทีม

 

 

การเล่นจ้ำจี้

 

 

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 


 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
รูปร่างและหน้าที่ของฟัน
6.4K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภารกิจ ลดกลิ่นอับ
4.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบพลศึกษา
82.7K views
เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.3 ชุดที่2
14.6K views
เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.3 ชุดที่1
18.1K views
เรื่อง กิจกรรมคลายเครียด ป.3
14.1K views