บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 21 ต.ค. 59
16.5K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

 

 ชีวิตและครอบครัว

 

 

1. ลักษณะและความแตกต่างของครอบครัวไทย
     ความแตกต่างของแต่ละครอบครัว เกิดจากปัจจัยดังนี้
     – ขนาดของครอบครัว (ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย)
     – ฐานะทางการเงิน
     – ฐานะทางการเงินดี
     – ฐานะทางการเงินปานกลาง
     – ฐานะทางการเงินต่ำ

     – สภาพทางสังคม
     – ระดับการศึกษา

 

ลักษณะครอบครัวเดี่ยว

 

 

ลักษณะครอบครัวขยาย

 

 

2. การสร้างสัมพันธภาพ
     การสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว มีวิธีการดังนี้
     – เข้าใจและดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
     – มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
     – ทำกิจกรรมร่วมกัน
     – เคารพซึ่งกันและกัน
     – รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง
     – พูดจาดีต่อกัน
     – จริงใจต่อกัน และรู้จักให้อภัย

 

 

พ่อและแม่เอาใจใส่ลูก ๆ โดยทำอาหารที่มีประโยชน์ให้กิน 

  


     การสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน มีวิธีการดังนี้
     – ให้อภัยเพื่อนเมื่อเพื่อนทำความผิด
     – มีน้ำใจและรู้จักเสียสละ
     – ดูแลเอาใจใส่
     – พูดจาไพเราะ
     – ปรับปรุงจุดบกพร่องตนเอง

 

 

การมีน้ำใจแบ่งปันช่วยสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน

 

 

3. การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
     การล่วงละเมิดทางเพศ คือ การกระทำทางกายหรือวาจาที่เอาเปรียบเพศอื่นจนได้รับความเสียหาย
     พฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ มีดังนี้
     – อยู่ในที่ลับตา
     – เที่ยวเตร่เวลากลางคืน
     – แต่งกายไม่เหมาะสม
     – คบเพื่อนไม่ดี
     – ใช้สารเสพติด ดื่มสุรา

 

 

การอยู่ในที่ลับตาคนทำให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ง่าย

 

 

เพื่อนที่ไม่ดีมักชักชวนให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

 

 

     วิธีการหลีกเลี่ยงการนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ มีดังนี้
     – หลีกเลี่ยงการอยู่ที่ลับตา
     – ไม่กลับบ้านดึก
     – แต่งกายเรียบร้อย
     – คบเพื่อนดี ๆ
     – ไม่ทดลองสารเสพติดหรือดื่มสุรา

 

 

ควรเลือกคบเพื่อนที่ตั้งใจเรียน

 

 

ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับสุราและสารเสพติด

 

 

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
รูปร่างและหน้าที่ของฟัน
6.6K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภารกิจ ลดกลิ่นอับ
4.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.3 ชุดที่2
14.6K views
เรื่อง กิจกรรมคลายเครียด ป.3
14.1K views
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุดที่5
56.7K views
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุดที่3
55.7K views