บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
21 ต.ค. 59
 | 12.5K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

 

 ใส่ใจสุขภาพ

 

 

1. สุขภาพดี
     สุขภาพทีดีจะทำให้คนเรามีความสุข ฉะนั้นเราทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้ดี

 

 

บุคคลที่มีสุขภาพดีต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ

 

 

     ลักษณะของคนมีสุขภาพดีมีดังนี้
          - ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย
          - อารมณ์ดี
          - ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

 

การมีจิตใจเบิกบานแจ่มใสทำให้มีสุขภาพดี

 

 

บุคคลที่มี่สุขภาพดีจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

 

2. อาหารที่มีประโยชน์
     อาหารที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายเจริญเติบโต โดยมีหลักการเลือกกินอาหารดังนี้
          - กินอาหารปรุงสุก สะอาด
          - กินอาหารที่มีคุณค่า

 

 

อาหารที่มีประโยชน์  

 

 

3. ของเล่น
     คือของที่นำมาเล่นแล้วเกิดความสนุกสนานและการเรียนรู้

 

 

ของเล่น

 

 

     ลักษณะของเล่นที่ดี
          - เหมาะสมกับวัย
          - มีฉลากคำเตือน
          - มีเครื่องหมาย มอก.

 

 

ควรเลือกซื้อของเล่นให้เหมาะสมกับวัยของตนเอง

 

 

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

 

     ลักษณะของเล่นที่อาจเป็นอันตราย
          - ของเล่นที่มีเสียงดังเกินไป
          - ของเล่นที่จุดด้วยไฟ
          - ของเล่นที่มีสารเคมี

 

 

การเล่นปืนอัลมทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือตาบอดได้

 

 

4. ของใช้
     คือสิ่งที่นำมาใช้ประโยชน์

 

 

ของใช้มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตปรระจำวัน

 

 

     ลักษณะของใช้ที่ดี
          - สภาพดี ใช้งานได้
          - มีฉลาก
          - มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพและความปลอดภัย

 

 

เครื่องหมาย อย.

 

 

     ลักษณะของใช้ที่อาจเป็นอันตราย มีลักษณะตรงกันข้ามกับของใช้ที่ดี


5. การป้องกันการเจ็บป่วย

     โรคไข้หวัดใหญ่
          เกิดจากเชื้อไวรัส
     การป้องกันและดูแลตนเอง
          กินยาลดไข้
          พักผ่อนให้เพียงพอ
          กินอาหารที่มีประโยชน์
          ไม่เล่นกลางแดดหรือกลางฝน
          ไปพบแพทย์เพื่อรักษา

 

 

คนที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่จะมีไข้ขึ้นสูงและหนาวสั่น

 

 

     อาการปวดศีรษะ
          เกิดจากความเครียดวิตกกังวล พักผ่อนไม่เพียงพอ
     การป้องกันและดูแลตนเอง
          กินยาแก้ปวด
          พักผ่อนให้เพียงพอ
          ทำจิตใจให้แจ่มใส
          ไปพบแพทย์

     โรคตาแดง
          เกิดจากฝุ่นหรือควันเข้าตา หรือแมลงหวี่ที่เป็นพาหะนำโรคมาตอมตา
     การป้องกันและดูแลตนเอง
          ไม่ให้ฝุ่นเข้าตา
          ไม่ใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่น
          ไปพบแพทย์

 

 

ผู้ที่เป็นตาแดงจะมีอาการเคืองตา

 

 

     โรคอุจจาระร่วง
          เกิดจากการกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรค
     การป้องกันและดูแลตนเอง
          ล้างมือก่อนกินอาหาร
          กินอาหารที่สะอาด
          ดื่มน้ำเกลือแร่
          อุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

ผู้ที่เป็นโรคอุจจาระร่วงจะถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งใน 1 วัน

 


     การบาดเจ็บจากบาดแผล
          เกิดจากอันตรายจากการเล่น เกิดเป็นบาดแผลที่เป็นการฉีกของผิวหนังจนทำให้เลือดไหล บาดแผลมีหลายลักษณะ ได้แก่
          บาดแผลฟกช้ำ
          บาดแผลตัด
          บาดแผลถลอก

 

 

บาดแผลฟกช้ำ

 

 

บาดแผลตัด

 

 

บาดแผลถลอก

 

 

     การป้องกันและการดูแลตนเอง
          ระมัดระวังให้มาก
          ทายาและปิดพลาสเตอร์

 

 

ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บขณะเล่นสเกต

 

 

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
รูปร่างและหน้าที่ของฟัน
6.8K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภารกิจ ลดกลิ่นอับ
4.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 1
10K views
เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.2 ชุดที่2
19.7K views
เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.2 ชุดที่1
23.5K views
เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ ป.2 ชุดที่2
14.3K views