บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 21 ต.ค. 59
9.7K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

 

 ชีวิตและครอบครัว

 

 

1. ครอบครัวของเรา
     ประกอบไปด้วยสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน ซึ่งแต่ละครอบครัวจะมีจำนวนสมาชิกต่างกัน

 

 

ครอบครัวของเรา

 

 

บทบาทคือการทำหน้าที่ ส่วนหน้าที่คือความรับผิดชอบ
     บทบาทของพ่อ
          - เป็นพ่อ
          - เป็นสามี
          - เป็นผู้นำครอบครัว

     หน้าที่ของพ่อ
          - หารายได้
          - ให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัว

     บทบาทของแม่
          - เป็นแม่
          - เป็นภรรยา
     หน้าที่ของแม่
           - ดูแลความเป็นอยู่ทุกคน

     บทบาทของตัวเรา
          - เป็นลูก
          - เป็นพี่หรือน้อง
          - เป็นหลาน
     หน้าที่ของตัวเรา
          - แบ่งเบาภาระพ่อแม่
          - เก็บของต่างๆเมื่อใช้เสร็จ
          - เคารพเชื่อฟังพ่อแม่
          - ช่วยประหยัด
          - ดูแลตนเอง

 

 

เด็กดีต้องให้ความเคารพพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่

 

 

2. เพื่อน
     มีความสำคัญดังนี้
          - เป็นเพื่อนเล่น เพื่อนคุย และเพื่อนเรียน
          - คอยปลอบใจหรือยินดีกับเรา

 

 

ต้น เอก ฝน และใหม่ เป็นเพื่อนกัน

 

 

3. พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
     - เพศชายควรปฏิบัติตนเป็นสุภาพบุรุษ ดังนี้
          ให้เกียรติผู้หญิง
          มีน้ำใจเสียสละ
          พูดจาไพเราะ
          ไม่ล้อเลียนเพื่อน
     - เพศหญิงควรปฏิบัติตนเป็นสุภาพสตรี ดังนี้
          แต่งกายเรียบร้อย
          สำรวมกริยา
          พูดจาไพเราะ

 

 

เพศชายควรช่วยเหลืองานเพศหญิงเพื่อแสดงความเป็นสุภาพบุรุษ

 

 

เพศหญิงควรแสดงท่าทีเรียบร้อยสำรวม

 

 

4. ความภูมิใจในเพศตนเอง
     - เพศชาย มีความแข็งแรงกล้าหาญ จึงต้องปกป้องเพศหญิง เป็นผู้นำครอบครัว ทำอาชีพที่สำคัญต่อประเทศ
     - เพศหญิง ต้องมั่นใจในคุณค่าตนเอง มีความอ่อนโยน

 

 

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
รูปร่างและหน้าที่ของฟัน
6.5K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภารกิจ ลดกลิ่นอับ
4.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป.2 ชุดที่2
9.7K views
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 5
9.3K views
เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ ป.2 ชุดที่2
14.3K views
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 4
9.2K views