บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 01 ต.ค. 59
3.4K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้


คำสำคัญ
          พฤติกรรมทางเพศ
          เพศสัมพันธ์
          สำส่อนทางเพศ
          การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
          ค่านิยม
          ความรัก
          สื่ออินเทอร์เน็ต


ปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น
          วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเพศ ทำให้เริ่มมีความรู้สึกทางเพศแตกต่างกัน วัยรุ่นหญิงจะเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ทางเพศว่าเป็นความรัก ส่วนวัยรุ่นชายจะเรียนรู้ว่าเป็นเรื่องของความใคร่ และมักกระทำสิ่งต่าง ๆ ไปตามอารมณ์ จึงอาจแสดงออกทางเพศไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา

การหลีกเลี่ยงและการป้องกันตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
          1. มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ผู้หญิงควรแต่งกายให้เรียบร้อย ไม่อยู่ใกล้ชิดหรือให้ฝ่ายชายถูกเนื้อต้องตัว รู้จักการปฏิเสธและต่อรองเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ส่วนผู้ชายต้องให้เกียรติผู้หญิง ไม่ฉวยโอกาส และมีความรับผิดชอบ
          2. ละเว้นอบายมุข เพราะอาจชักพาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
          3. รู้จักป้องกันตนเอง ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

พฤติกรรมทางเพศกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
          พฤติกรรมทางเพศ เป็นการแสดงออกของบุคคลเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งควรแสดงออกให้ถูกต้องเหมาะสมกับสังคมที่อาศัยอยู่ หากบุคคลที่แสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมจะไม่เป็นที่ยอมรับของบุคคลในสังคม หรืออาจผิดกฎหมายของสังคมนั้น ๆ ได้ ในสังคมไทยมีค่านิยมทางเพศคือ การรักนวลสงวนตัว ไม่ชิงสุกก่อนห่าม มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย วัยรุ่นจึงควรเรียนรู้และปฏิบัติค่านิยมไทยที่ดีงาม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทางเพศที่มักจะมาจากอิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่มีความเหมาะสมกับสังคมไทยแหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
ไข้หวัดหมู โรคสัตว์สู่คน จากเชื้อแบคทีเรีย สเตรปโตคอคคัส ซูอิส (Streptococcus suis)
6.7K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
หวัด กับ ยาปฏิชีวนะ
3.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่13
41.1K views
ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่3
37.2K views
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่2
6.2K views
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่1
10K views