บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 01 ต.ค. 59
8.7K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้


คำสำคัญ
          สมรรถภาพทางกาย
          สมรรถภาพทางจิต
          สมรรถภาพทางกลไก
          วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
          ชีวกลศาสตร์
          มวยไทย
          ฟุตซอล


การประเมินสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต
          ผู้ประเมินจะทราบว่าสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิตของตนเป็นอย่างไร ซึ่งเอื้อต่อการปรับปรุง พัฒนา และดำรงสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิตที่ดี เป็นประโยชน์ต่อการประกอบภารกิจในชีวิตประจำวัน ช่วยให้ควบคุมตนเองและตอบสนองความต้องการของตนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีความสุข

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
          ต้องครอบคลุมในด้านต่อไปนี้
                    1) การสร้างเสริมความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ
                    2) การสร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
                    3) การสร้างเสริมความทนทานของกล้ามเนื้อ


                    

                    4) การสร้างเสริมความยืดหยุ่นหรือความอ่อนตัว
                    5) การสร้างเสริมความคล่องแคล่วว่องไว โดยการวิ่งกลับตัว หรือวิ่งสลับฟันปลา

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการเล่นกีฬา
          วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวจะช่วยให้นักกีฬาแก้ไขข้อบกพร่องในการเคลื่อนไหวระหว่างเล่นกีฬา เพิ่มโอกาสชนะการแข่งขัน
กีฬาเพื่อชีวิต
          กีฬามวยไทย
                    เป็นศิลปะชั้นสูงที่มักจะสอนแก่พระมหากษัตริย์ เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ และขุนนางฝ่ายทหาร ต่อมาก็ได้เผยแพร่มาสู่สามัญชน โดยมีทักษะพื้นฐานที่ต้องฝึกคือ การไหว้ครูและร่ายรำมวยไทยและแม้ไม้มวยไทย 15 ท่า นอกจากจะช่วยให้สมรรถภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว มวยไทยยังช่วยบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย

                    อุปกรณ์กีฬามวยไทย                    ตัวอย่างการไหว้ครูและร่ายรำมวยไทย
          กีฬาฟุตซอล
                    กีฬาฟุตซอล เป็นการแข่งขันกีฬาในร่ม มีผู้เล่นในสนามทีมละ 5 คน การแข่งขันอย่างเป็นทางการจะได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) มีวิธีการเล่นคล้ายกับกีฬาฟุตบอล

                    ตัวอย่างและอุปกรณ์การเล่นกีฬาฟุตซอล

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
ไข้หวัดหมู โรคสัตว์สู่คน จากเชื้อแบคทีเรีย สเตรปโตคอคคัส ซูอิส (Streptococcus suis)
6.6K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
หวัด กับ ยาปฏิชีวนะ
3.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพละศึกษา ม.5 กีฬาเทควันโด
20.3K views
วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่3
15.6K views
วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่6
16.4K views
วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่10
21.3K views