ภาษาไทย ป. 2 เรื่อง การอ่านคำที่มี ฤ ฤา คำคล้องจอง การแต่งบทร้อยกรอง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
16.3K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

 เด็กไทย

  

การอ่านคำที่มี ฤ ฤๅ

        ฤ อ่านออกเสียงได้ ๓ อย่าง คือ อ่านออกเสียง ริ อ่านออกเสียง รึ  และอ่านออกเสียง เรอ ส่วน ฤๅ อ่านออกเสียง รือ

การอ่านคำที่มีตัวการันต์

        -์  เรียกว่าเครื่องหมาย ทัณฑฆาต ใช้เขียนกำกับบนตัวพยัญชนะหรือบนสระท้ายของคำที่ไม่ต้องการออกเสียง

คำคล้องจอง

        คำคล้องจอง คือ คำที่ใช้สระเสียงเดียวกัน ถ้าคำมีตัวสะกด คำคล้องจองจะประสมด้วยสระเดียวกันและมีตัวสะกดมาตราเดียวกัน

การแต่งบทร้อยกรอง

        วิธีแต่งบทร้อยกรองแบบง่าย ๆ มีดังนี้

   ๑.  กำหนดคำแต่ละวรรคตามรูปแบบของคำประพันธ์

   ๒.  แต่ละวรรคจะต้องแต่งให้มีคำสัมผัสตามแผนผังบังคับ

 

แผนผังบังคับกลอนสี่

 

กลอนสี่

 

กลอนดอกสร้อย

        เป็นกลอนประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกลอนแปด มีลักษณะบังคับ คือ ๑ บทมี ๘ วรรค วรรคแรกมี ๔ คำ ขึ้นต้นบทกลอน คำที่ ๑ และ ๓ ใช้คำเดียวกัน คำที่ ๒ ต้องเป็นคำว่า เอย หรือ เอ๋ย ส่วนวรรคอื่น ๆ มี ๖—๙ คำ เมื่อจบบทลงท้ายด้วย เอย

 

กลอนแปด

 

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 3
81.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 14
28.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง ไตรยางศ์
37.4K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรแม่ กม
509 views