บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านคำที่ใช้ รร การอ่านคำที่ใช้ บัน บรร- การเขียนตามจินตนาการ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 04 ม.ค. 60
5.6K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 

  เกาะแสนสนุก

 

คำที่มี จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด

        เป็นคำในแม่กด นอกจากนี้ ยังมีคำที่อ่านออกเสียง ด สะกดอีก ได้แก่ คำที่สะกดด้วย ติ ตุ รถ ตร ชร ฒิ ทร

การอ่านคำที่ใช้ รร (ร หัน)

        ร ตัวแรกใช้แทนรูปสระ ส่วน ร ตัวหลังอ่านเป็นตัวสะกดออกเสียง น อ่านออกเสียง อัน

การอ่านคำที่ใช้ บัน และ บรร-

        คำที่เขียน “บัน” เป็นพยางค์หน้ามี ๕ คำ ได้แก่ บันดาล บันได บันทึก บันเทิง และบันลือ ขณะที่คำที่เขียน “บรร-” เป็นพยางค์หน้ามีอยู่หลายคำ

 

การเขียนตามจินตนาการ

        มีหลักการดังนี้ สังเกตสิ่งที่ต้องการ และบอกรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการเขียน แล้วนำมาเชื่อมโยงกับความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการและ เรียบเรียงความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.3K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 9
31.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 8
44.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 1
46.8K views
แนวข้อสอบ LAS ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ปี 2550 ชุดที่ 1
42.3K views