ภาษาไทย ป. 2 เรื่อง การอ่านคำที่มีอักษรควบ การผันวรรณยุกต์
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
4.2K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 

 

ผังมโนทัศน์มาออกกำลังกายกันเถอะ  

การอ่านคำที่มีอักษรควบ ว คือ คำที่มีพยัญชนะ ๒ ตัวควบกัน โดยพยัญชนะตัวที่ ๒ เป็น ว ประสมด้วยสระเดียวกัน และอ่านออกเสียงพร้อมกัน พยัญชนะที่ควบกับ ว มี ๓ ตัว ได้แก่ กว- ขว- คว- 

การอ่านผันวรรณยุกต์คำที่มีอักษรควบ ว

        ๑.  ถ้า ว ควบกับ ก ซึ่งเป็นอักษรกลาง ผันได้ครบทั้ง ๕ เสียง มีรูปวรรณยุกต์ ๔ รูป ตรงตามเสียง ได้แก่ เสียงสามัญ (ไม่มีรูป) เสียงเอก ( ่) เสียงโท ( ้) เสียงตรี ( ๊) และเสียงจัตวา ( ๋)

        ๒. ถ้า ว ควบกับ ข ซึ่งเป็นอักษรสูง ผันได้ ๓ เสียง มีรูปวรรณยุกต์ ๒ รูป ได้แก่ เสียงเอก ( ่) เสียงโท ( ้) และเสียงจัตวา (ไม่มีรูป)

        ๓.  ถ้า ว ควบกับ ค ซึ่งเป็นอักษรต่ำ ผันได้ ๓ เสียง มีรูปวรรณยุกต์ ๒ รูป ได้แก่ เสียงสามัญ (ไม่มีรูป) เสียงโท มีรูปวรรณยุกต์เอก ( ่) และเสียงตรี ใช้รูปวรรณยุกต์โท ( ้)

คำที่มี ข ค ฆ สะกด

        จะอ่านออกเสียงเป็น ก สะกด อยู่ในมาตราแม่กก 

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.3K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 18
30.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง
1.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 8
44.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราตัวสะกด
85.8K views