ภาษาไทย ป. 2 เรื่อง การอ่านคำที่มีอักษรควบ ล
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
2.8K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 

 

ร่างกายของเรา

 

การอ่านคำที่มีอักษรควบ ล

        เวลาอ่านออกเสียงจึงต้องออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน พยัญชนะที่ใช้ ล ควบกล้ำ ได้แก่ กล- ขล- คล- ผล- พล- และ ปล-

        ๑.  ถ้า ล ควบกับ ก ป ซึ่งเป็นอักษรกลาง จะผันวรรณยุกต์อย่างอักษรกลาง คือ ผันได้ครบทั้ง ๕ เสียง มีรูปวรรณยุกต์ทั้ง ๔ รูป ตรงตามเสียง ได้แก่ เสียงสามัญ (ไม่มีรูป) เสียงเอก ( ่) เสียงโท ( ้) เสียงตรี ( ๊) และเสียงจัตวา ( ๋)

        ๒. ถ้า ล ควบกับ ข ผ ซึ่งเป็นอักษรสูง จะผันวรรณยุกต์อย่างอักษรสูง คือ ผันได้ ๓ เสียง มีรูปวรรณยุกต์ ๒ รูป ตรงตามเสียง ได้แก่ เสียงเอก ( ่) เสียงโท ( ้) และเสียงจัตวา (ไม่มีรูป)

        ๓.  ถ้า ล ควบ ค พ ซึ่งเป็นอักษรต่ำ จะผันวรรณยุกต์อย่างอักษรต่ำ คือ ผันได้ ๓ เสียง มีรูปวรรณยุกต์ ๒ รูป ไม่ตรงตามเสียง ได้แก่ เสียงสามัญ (ไม่มีรูป) เสียงโท ใช้รูปวรรณยุกต์เอก ( ่) และเสียงตรี ใช้รูปวรรณยุกต์โท ( ้)

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.2K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรา แม่เกย
3.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 3
81.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 7
43.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 1
46.8K views