ภาษาไทย ป. 2 เรื่อง ปัญหาน่าทาย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
10.3K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 

  ปัญหาน่าทาย

 

       ‘ปริศนาคำทาย’   หรือที่เรารู้จักอีกชื่อหนึ่งคือ ปัญหา ‘อะไรเอ่ย’ เป็นการประลองปัญญา ฝึกการใช้ไหวพริบปฏิภาณ และเชาวน์ปัญญา ท้าทายให้คิดหาคำตอบ นิยมเล่นกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มักนิยมเล่นกันในยามว่าง

 

การฝึกใช้ไหวพริบ

 

การอ่านคำที่มี ญ ณ ร ล สะกด

        จะอ่านออกเสียงเหมือน น เป็นตัวสะกด (แม่กน)

การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความ

        การนำประโยคมาเรียบเรียงให้มีใจความต่อเนื่องกัน เพื่อสื่อความหมาย และสะดวกในการอ่าน

บันทึกประจำวัน (ไดอารี่)

        มีหลักการ คือ เขียน วัน เดือน ปี ที่เขียนบันทึกเขียนโดยใช้ภาษาของตนเอง เขียนเฉพาะสิ่งสำคัญ

ประเภทของการอ่าน

        แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การอ่านออกเสียง และการอ่านในใจ                                                        

การเลือกอ่านหนังสือ

        แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ อ่านเพื่อความรู้ และอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน

       ๑.  อ่านเพื่อความรู้ เช่น หนังสือเรียน สารคดี

       ๒.  อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน เช่น นิทาน การ์ตูน             

มารยาทในการอ่าน

        มารยาทในการอ่าน ได้แก่ ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น ไม่เล่นกันและไม่รับประทานหรือดื่มขณะอ่าน ไม่ทำลายหนังสือไม่ควรแย่งกันอ่าน

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.9K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง
1.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 3
81.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราแม่ ก กา
57.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 10
34.6K views