ภาษาไทย ป. 2 เรื่อง คำที่ออกเสียงอะ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
3.5K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 

  

 บ้านใหม่

   

คำที่ออกเสียงอะ มี ๒ แบบ คือ

        ๑. คำที่ประวิสรรชนีย์ คือ คำที่มีรูปสระ  “–ะ”  เขียนไว้หลังพยัญชนะ เวลาอ่านจะออกเสียง อะ เต็มเสียง

        ๒. คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ คือ คำที่ออกเสียง อะ แต่ไม่ปรากฏรูป  “–ะ”  หลังพยัญชนะต้น เวลาอ่านจะออก

             เสียงอะกึ่งเสียง

 

คำที่ออกเสียงอะ

 

  

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.9K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 17
183.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 16
24.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 11
56.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง
1.6K views