ภาษาไทย ป. 2 เรื่อง การอ่านคำที่ไม่ออกเสียงพยัญชนะและสระ การจดบันทึกความรู้
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
12.2K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

สวนสัตว์หรรษา

 

การอ่านคำที่ไม่ออกเสียงพยัญชนะและสระ

      ๑. ไม่ออกเสียงตัว ร หรือ ตัว ห ซึ่งอยู่กลางคำและไม่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต

      ๒. ไม่ออกเสียงตัว ร ที่อยู่หลังพยัญชนะตัวสะกด

      ๓. ไม่ออกเสียงสระ หรือ ที่ใช้กำกับพยัญชนะตัวสะกดในบางคำ

 

การจดบันทึกความรู้

      วิธีจดบันทึกที่ถูกต้องจะจดเฉพาะสิ่งสำคัญเท่านั้น ใช้ภาษาของตนเอง ใช้คำย่อและเครื่องหมายต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เขียนได้เร็วขึ้นและควรระบุที่มาของเนื้อเรื่องว่ามาจากหนังสืออะไร ใครแต่ง หรือชมจากสิ่งใด สถานที่ใด เมื่อไร

 

การจดบันทึกที่ควรรู้

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.6K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 8
44.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 18
30.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 9
31.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 6
45K views