ภาษาไทย ป. 2 เรื่อง มาตราตัวสะกด การอ่านวรรณยุกต์ การผันวรรณยุกต์ มารยาทในการอ่าน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
11.9K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

ราชสีห์กับหนู

 

มาตราตัวสะกดแม่กด ใช้ ด สะกด ส่วน มาตราตัวสะกดแม่กบ ใช้ บ สะกด

การอ่านวรรณยุกต์คำที่มี ห นำ และมีตัวสะกด

        คำที่มี ห นำ (อักษรต่ำ) และมีตัวสะกด เวลาผันจะผันอย่างอักษรสูง คือ ผันได้ ๓ เสียง ใช้รูปวรรณยุกต์ได้ ๒ รูป โดยใช้ตรงตามเสียง คือ เสียงเอก ( ่) และเสียงโท ( ้) ส่วนเสียงจัตวาไม่มีรูป

การอ่านคำที่มี อ นำ ย

        การอ่านคำที่มี อ นำ ย ให้อ่านออกเสียงเหมือนมี ห นำ คำที่มี อ นำ ย ในภาษาไทย มี ๔ คำ คือ อย่า อยู่ อย่าง อยาก

การผันวรรณยุกต์คำที่มี อ นำ ย

        เวลาผันจะผันได้ ๓ เสียง ใช้รูปวรรณยุกต์ได้ ๒ รูป โดยใช้รูปตรงตามเสียง คือ เสียงจัตวา (ไม่มีรูป) เสียงเอก ( ่) และเสียงโท ( ่)

 

มารยาทในการอ่าน

        เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดจะต้องเลือกอ่านหนังสือที่ดี มีคุณค่า ใช้วิธีอ่านแบบอ่านในใจและไม่รบกวนผู้อื่น ไม่พับมุมหรือฉีกหนังสือ รวมทั้งเก็บหนังสือไว้ในที่ที่จัดไว้ให้เรียบร้อย

 

มารยาทในการอ่าน

 

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.6K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ LAS ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ปี 2550 ชุดที่ 2
136.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรา แม่เกย
3.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 14
28.1K views
แนวข้อสอบ LAS ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ปี 2550 ชุดที่ 1
42.3K views