ภาษาไทย ป. 2 เรื่อง การอ่านผันวรรณยุกต์ การอ่านสะกดคำ มารยาทในการฟัง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
4.4K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

โรงเรียนน่าอยู่

 

การอ่านผันวรรณยุกต์

การอ่านผันวรรณยุกต์คำที่ประสมด้วยสระอะ เอะ โอะ เออ อัว และมีตัวสะกด

        คำที่มีอักษรกลาง และสะกดด้วย ง น ม ย ว ผันได้ ๕ เสียง ส่วนคำที่มี ก ด บ เป็นตัวสะกด ผันได้ ๔ เสียง

การอ่านผันวรรณยุกต์คำที่มีอักษรสูงประสมด้วยสระอะ เอะ โอะ เออ อัว และมีตัวสะกด

        คำที่มีอักษรสูง และสะกดด้วย ง น ม ย ว ผันได้ ๓ เสียง ส่วนคำที่มี ก ด บ เป็นตัวสะกด ผันได้ ๒ เสียง

การอ่านผันวรรณยุกต์คำที่มีอักษรต่ำประสมด้วยสระอะ เอะ โอะ เออ อัว และมีตัวสะกด

       คำที่มีอักษรสูง และสะกดด้วย ง น ม ย ว ผันได้ ๓ เสียง ส่วนคำที่มี ก ด บ เป็นตัวสะกด ผันได้ ๓ เสียง

การอ่านสะกดคำที่มี ห นำ

        คำที่มี ห นำ เรียกว่า อักษรนำ ได้แก่ ห นำ ง ,ห นำ ญ ,ห นำ น ,ห นำ ม ,ห นำ ร ,ห นำ ล ,ห นำ ว

มารยาทในการฟัง

        มีหลักปฏิบัติ คือ ฟังด้วยความตั้งใจ ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานในขณะที่ฟัง ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง ไม่แสดงท่าทางไม่พอใจในขณะฟัง

 

มารยาทในการฟัง

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 4
152.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 15
77.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 6
45K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 18
30.3K views