ภาษาไทย ป. 2 เรื่อง มาตราตัวสะกด การอ่านสะกดคำ การพูดทักทาย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
12.7K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

กินดีมีสุข

 

มาตราแม่ ก กา คือ คำที่ประกอบด้วยพยัญชนะ และสระ โดยไม่มีตัวสะกด

ตัวสะกด มีทั้งหมด ๘ แม่ ได้แก่ แม่กก แม่กง  แม่กด แม่กน แม่กบ แม่กม  แม่เกย  และแม่เกอว

        การอ่านสะกดคำที่มีสระอะ เอะ โอะ เออ อัว และมีตัวสะกด

        จะต้องอ่านสะกดพยัญชนะต้นตามด้วยสระและตัวสะกด ถ้ามีวรรณยุกต์ให้อ่านหลังสุด

 

การพูดทักทาย 

        เราควรกล่าวทักทายผู้ฟังก่อนที่จะเริ่มพูดหน้าชั้นเรียนทุกครั้ง เมื่อเจอคุณครู เพื่อน ๆ หรือใครก็ตามควรกล่าวทักทายเพื่อแสดงถึงมารยาทที่ดี  

 

การพูดทักทาย

 

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.2K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 5
60.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 17
183.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 4
152.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่าน และตีความ
48.3K views