ใบขับขี่คืออะไร...มีประโยชน์อย่างไร?
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 02 ส.ค. 59
3.4K views

     ใบขับขี่ (Driving License) คือ ใบอนุญาตให้เราสามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถประเภทอื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาต ถ้าไม่มีใบอนุญาตขับขี่ แล้วกระทำการขับขี่รถจะถือว่าเป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย มีโทษทางแพ่งรวมถึงจะเสียสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรถด้วย

ประโยชน์ของใบขับขี่
     เป็นหลักฐานยืนยันแสดงว่าบุคคลเป็นเจ้าของใบอนุญาตและได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถประเภทต่าง ๆ จริง ถือว่าเจ้าของใบอนุญาตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการขับขี่รถประเภทที่กำหนดในใบอนุญาต และผ่านการทดสอบจากกรมขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ใบขับขี่ยังมีประโยชน์อื่น ๆ ด้วย ดังนี้
     1.ช่วยให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากประกันภัยต่าง ๆ ที่ได้ทำเอาไว้ ซึ่งหากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ก็อาจทำให้บริษัทประกันภัยใช้เป็นข้ออ้างเพื่อการยกเว้นความรับผิดชอบได้ หรือ พูดง่าย ๆ ก็คือ บริษัทประกันจะไม่จ่ายค่าเสียหายให้โดยอ้างว่าผู้เสียหายไม่มีใบอนุญาตขับขี่
     2.ในกรณีที่โดนตำรวจจราจรเรียกตรวจ การไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก็จะทำให้ถูกเทียบปรับได้ ซึ่งถือว่าเป็นค่าเสียหายที่ไม่ควรเกิดขึ้น
     3.ช่วยให้ได้รับพิจารณาเข้าทำงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องการความสามารถในการขับขี่ ก็ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ทางอ้อม


ส่วนประกอบของใบขับขี่


     A : เลขที่ใบขับขี่
     B : ชนิดของใบอนุญาตขับขี่ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
     C : วันที่ออกใบอนุญาตขับขี่ และวันหมดอายุของใบอนุญาตขับขี่
     D : ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นภาษาไทย ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประประชน
     E : ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นภาษาอังกฤษ
     F : จังหวัดที่ทำการออกใบอนุญาต
     G : ภาพสะท้อนแสง สำหรับป้องกันการปลอมแปลง
     H : ภาพถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาต ซึ่งถ่าย ณ วันที่ทำใบอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่

     ใบขับขี่ ถือได้ว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่มีประโยชน์ในแง่ของสิทธิเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากคุณเป็นผู้ขับขี่ ก็ไม่ควรที่จะละเลยที่จะไปทำใบอนุญาตขับขี่ และควรพกพาใบอนุญาตติดตัวไว้เสมอ โดยเฉพาะผู้ที่ขับรถอยู่เป็นประจำ


ที่มาเนื้อหาบทความและภาพประกอบ : http://drivepermit.blogspot.com

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
ไข้หวัดหมู โรคสัตว์สู่คน จากเชื้อแบคทีเรีย สเตรปโตคอคคัส ซูอิส (Streptococcus suis)
6.6K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
หวัด กับ ยาปฏิชีวนะ
3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่3
37.2K views
วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่4
12.6K views
วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่11
16.7K views
วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่14
24.9K views