การวาดเส้น
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
14 มี.ค. 60
 | 9.3K views

การวาดเส้น เรื่อง งานศิลป์ของซาร่า


สื่อ CAI Project  
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ศิลปะ
เพลงมาเรียนกันเถิด
5.4K views
ศิลปะ
ประวัตินาฏศิลป์ไทย
61.9K views
เรื่อง เสียงดนตรีไพเราะ ป.3
18.4K views
เรื่อง ศิลปะกับความงามในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป.3
18.8K views
วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่ 1
62.3K views
วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่3
8.2K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ศิลปะ
เพลงมาเรียนกันเถิด
5.4K views
ศิลปะ
ประวัตินาฏศิลป์ไทย
61.9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง เสียงดนตรีไพเราะ ป.3
18.4K views
เรื่อง ศิลปะกับความงามในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป.3
18.8K views
วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่ 1
62.3K views
วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่3
8.2K views