บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เครื่องมือเครื่องใช้ซ่อมได้ไม่ยาก
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
28 มิ.ย. 59
 | 6.3K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้การติดตั้งและการประกอบเครื่องใช้ในบ้าน
การติดตั้งตู้เย็น
1) ควรติดตั้งตู้เย็นในที่เรียบและสม่ำเสมอช่วยป้องกันตู้เย็นเคลื่อนที่เวลาเปิด-ปิดตู้เย็น
2) ควรติดตั้งในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ให้ด้านหลังห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 10 ซม. ด้านบนควรห่างจากเพดานไม่ต่ำกว่า 30 ซม. ด้านข้างทั้งสองห่างจากผนังไม่ต่ำกว่า 5 ซม.
3) ไม่ควรติดตั้งตู้เย็นในที่ที่มีอุณหภูมิสูง
4) ไม่ควรติดตั้งตู้เย็นในที่อับชื้น ที่มีน้ำกระเด็นถึง
5) ควรติดตั้งกับแหล่งจ่ายไฟ 200 โวลต์ และไม่ควรใช้ปลั๊กไฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
1) เลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับความต้องการ และประหยัดพลังงานไฟฟ้า
2) ต้องต่อสายกราวนด์เพื่อป้องกันการขัดข้องที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า
3) การติดตั้งแบบแยกส่วน ควรให้ทั้ง 2 ส่วนอยู่ใกล้กันมากที่สุด
4) ควรมีการปรับสภาพแวดล้อมก่อนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
5) จุดที่จะติดตั้งควรให้ลมจากเครื่องปรับอากาศกระจายได้ทั่วห้อง อย่าให้แสงแดดส่องโดนตัวเครื่องโดยตรง และไม่ควรให้เครื่องสัมผัสกับน้ำ
6) การติดตั้งตัวเครื่องที่อยู่นอกอาคารต้องติดตั้งไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และควรหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง
7) ไม่ควรติดตั้งในที่ที่อาจจะมีการรั่วของแก๊สที่ติดไฟ
8) เมื่อติดตั้งแล้วควรตรวจสอบการต่อท่อน้ำทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย
9) การต่อเชื่อมกระแสไฟฟ้ากับตัวเครื่องต้องใช้สายไฟที่มีคุณภาพการซ่อมแซมเครื่องใช้ในบ้าน
หลักการซ่อมแซมเครื่องใช้ในบ้าน
1. หาสาเหตุของการชำรุด
2. ศึกษาวิธีการซ่อมแซม
3. การวางแผนในการซ่อมแซม
4. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการซ่อมแซมให้เหมาะสม
5. ลงมือซ่อมแซมตามแผน
6. ตรวจสอบเครื่องใช้ก่อนนำไปใช้งาน

เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องใช้ในบ้าน
1. เครื่องมือสำหรับวัด
ใช้วัดระยะความยาว และวัดระดับต่างๆตามต้องการ  

 


2. เครื่องมือสำหรับติด ใช้ตัดวัสดุต่างๆ ให้มีขนาดตามต้องการ    

 


3. เครื่องมือสำหรับตอก ใช้ตอก ตี หรือตกแต่งผิวให้เข้ารูป    

 


4. เครื่องมือสำหรับขันและไข ใช้ขันหรือไขสกรูว    

 


5. เครื่องมือสำหรับจับยึด ใช้จับยึดหรือดึงวัสดุที่ต้องการ    

 


6. เครื่องมือสำหรับเจาะ ใช้เจาะวัสดุเพื่อร้อยนอตยึดตะปูเกลียว    

 


วิธีการซ่อมแซมเครื่องใช้ในบ้าน
หาข้อบกพร่องของเครื่องใช้ เมื่อรู้ข้อบกพร่องแล้ว จากนั้นก็หาสาเหตุที่ขัดข้อง เมื่อรู้สาเหตุแล้วก็ทำการซ่อมแซมหรือแก้ไข
การซ่อมแซมเครื่องใช้ในบ้านตามกระบวนการทำงาน
1. การวิเคราะห์งาน ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของงานและคุณสมบัติของผู้ที่จะซ่อมแซม
2. การวางแผนในการทำงาน นำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาใช้ในการกำหนดกรอบก่อนลงมือทำ
3. การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
4. การประเมินผลการทำงาน ตรวจสอบการซ่อมแซมว่าสำเร็จตามที่กำหนดหรือไม่


แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th/ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7K views
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
31.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 4
28.1K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่1
7.6K views
ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที่ 2
67.4K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ชุดที่1
7K views