สรุปเนื้อหาช่วยจำพิชิต O-NET ภาษาไทย ม.6
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 05 ม.ค. 59
180.6K views

สรุปเนื้อหาช่วยจำพิชิต O-NET ภาษาไทย ม.6
1. เสียงในภาษาไทย
2. ชนิดของคำ
3. วลีและประโยค
4. ธรรมชาติของภาษา
5. การแสดงทัศนะ
6. การอธิบาย บรรยาย พรรณนาและโวหารการเขียน
7. การอ่านจับใจความ
8. ระดับของภาษา
9. คำราชาศัพท์
10. การเขียนบรรณานุกรม
11. การเขียนเรียงความ
12. คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
13. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคำประพันธ์
14. คุณค่าวรรณคดี

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
วิชาภาษาไทย ม. ปลาย เรื่อง ระดับภาษา
832 views
ภาษาไทย
วิชาภาษาไทย ม. ปลาย เรื่อง คำราชาศัพท์
715 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2549 ชุดที่ 1
17.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 3
3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 15
9.2K views
แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 5 ชุดที่ 1
84.4K views