สรุปเนื้อหาช่วยจำพิชิต O-NET ภาษาไทย ม.3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 05 ม.ค. 59
67.1K views

สรุปเนื้อหาช่วยจำพิชิต O-NET ภาษาไทย ม.3
1. เสียงและอักษรไทย
2. ชนิดของคำ
3. การสร้างคำ
4. วลีและประโยค
5. การอธิบาย บรรยายพรรณนาและโวหารการเขียน
6. การอ่านจับใจความ
7. ระดับของภาษา
8. คำราชาศัพท์
9. การเขียนจดหมาย
10. การเขียนคำขวัญ
11. การเขียนบรรณานุกรม
12. สำนวนไทย
13. การเขียนเรียงความ
14. การเขียนรายงาน
15. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคำประพันธ์

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม 

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
12.7K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 1
50.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 7
38.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 13
40.4K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 10
51.9K views