ติวสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6 ปี 59 กับเทคนิคการทำข้อสอบแบบเจาะลึก - เอกสารประกอบการเรียน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 04 ม.ค. 59
36.7K views

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
วิชาภาษาอังกฤษ ม. ปลาย เรื่อง Tenses & Voices
2K views
ภาษาต่างประเทศ
สรุปบทเรียน : สรุปโครงสร้าง Tense ทั้ง 12 Tenses
239 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2540) ชุดที่1
232 views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2543) ชุดที่3
186 views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2534) ชุดที่4
508 views
แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Vocabulary ปี 2559 โดยสถาบัน aims
15.1K views