สรุปเนื้อหาช่วยจำพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
30 ธ.ค. 58
 | 73.4K views

สรุปเนื้อหาช่วยจำ - ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย
- สรุปโครงสร้างในประโยคภาษาอังกฤษที่มักสับสน
- Verb ที่มีกฎข้อบังคับต่าง ๆ
- Tense - Present, Past and Future tense
- Condition (If cause) and unreal past
- การเรียงคำคุณศัพท์ (Adjective)
- การใช้คำบุพบท (Preposition)
- สำนวนที่น่าจำ เจอบ่อย !!
- เทคนิคการทำข้อสอบอังกฤษ O-NET

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. ปลาย Unit of Language & Sentences
5.6K views
ภาษาต่างประเทศ
รวมวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบ
2.4K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2534) ชุดที่3
1.4K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2533) ชุดที่3
618 views
แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2551) ชุดที่2
353 views
แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Conversation ปี 2559 โดยสถาบัน aims
16.7K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. ปลาย Unit of Language & Sentences
5.6K views
ภาษาต่างประเทศ
รวมวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบ
2.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2534) ชุดที่3
1.4K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2533) ชุดที่3
618 views
แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2551) ชุดที่2
353 views
แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Conversation ปี 2559 โดยสถาบัน aims
16.7K views