สรุปเนื้อหาช่วยจำพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 30 ธ.ค. 58
68.5K views

สรุปเนื้อหาช่วยจำ - ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย
- สรุปโครงสร้างในประโยคภาษาอังกฤษที่มักสับสน
- Verb ที่มีกฎข้อบังคับต่าง ๆ
- Tense - Present, Past and Future tense
- Condition (If cause) and unreal past
- การเรียงคำคุณศัพท์ (Adjective)
- การใช้คำบุพบท (Preposition)
- สำนวนที่น่าจำ เจอบ่อย !!
- เทคนิคการทำข้อสอบอังกฤษ O-NET

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
วิชาภาษาอังกฤษ ม. ปลาย เรื่อง Tenses & Voices
2K views
ภาษาต่างประเทศ
สรุปบทเรียน : สรุปโครงสร้าง Tense ทั้ง 12 Tenses
237 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่1
261 views
แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่14
389 views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2537) ชุดที่5
1.6K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2539) ชุดที่2
209 views