บีม AF10 แนะนำวิธีการสังเกตอาการป่วยเริ่มต้นของสัตว์เลี้ยง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
16 ม.ค. 60
 | 2.1K views

บีม AF10 แนะนำวิธีการสังเกตอาการป่วยเริ่มต้นของสัตว์เลี้ยง

บีม AF10 แนะนำวิธีการสังเกตอาการป่วยเริ่มต้นของสัตว์เลี้ยง

มีวิธีสังเกตเบื้องต้น คือ
1. ดูร่างกายของสัตว์
2. ดูที่หู
3. เล็บ
4. ฟัน กลิ่นปาก
5. ดูการขับถ่าย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง