หลักสิทธิมนุษยชน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
19 พ.ค. 57
 | 4.2K views

หลักสิทธิมนุษยชน

สิทธิเด็ก หมายถึง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของเด็กที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้ให้ความหมายว่า เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย โปรดฟังอีกครั้ง...ประชาธิปไตย
2.7K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย โปรดฟังอีกครั้ง...ประชาธิปไตย
2.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 พระพุทธศาสนา
7.4K views
อเมริกาเหนือ
8.4K views
ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือ ม.3
135.8K views
วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่22
25.7K views