หลักทั่วไปในการอ่าน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 23 เม.ย. 57
12.9K views

หลักทั่วไปในการอ่าน

การอ่าน เป็นวิธีการรับสารจากผู้ส่งสารโดยผ่านตัวอักษรแล้วแปลความหมายออกมาเพื่อให้ทราบเรื่องราว ความต้องการต่างๆ การอ่าน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การอ่านออกเสียง การอ่านในใจ
การอ่านออกเสียง คือ การอ่านที่ผู้อื่นสามารถได้ยินเสียงของผู้อ่านขณะที่อ่าน เช่น การอ่านนิทานให้เด็กฟัง
การอ่านในใจ คือการอ่านการแปลความหมายโดยที่ไม่มีการเปล่งเสียงออกมาให้ผู้อื่นได้ยิน

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.2K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง วรรณคดีลำนำ ชุดที่ 1
27.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง วรรณคดีลำนำ ชุดที่ 2
22.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 3
25K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 17
28.4K views