หลักการวิเคราะห์วรรณกรรม
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 23 เม.ย. 57
7.5K views

หลักการวิเคราะห์วรรณกรรม

วรรณกรรม หมายถึง งานหนังสือ งานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด ไม่ว่าแสดงออกมาโดยวิธีหรือในรูปอย่างใด เช่น หนังสือ สิ่งพิมพ์ เทศนา สุนทรพจน์ สิ่งบันทึกเสียง ภาพ

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.6K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราตัวสะกด
69K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 15
37.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 17
28.4K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 2
35.4K views