หลักการพูด การฟังและการดู
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 23 เม.ย. 57
13K views

หลักการพูด การฟังและการดู

การพูด เป็นวิธีการสื่อสารที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เพื่อบอกความต้องการ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
การฟัง คือ การรับรู้สารทางหู เป็นการรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน
การดู เป็นการรับรู้สารทางสายตา เป็นการรับรู้ความหมายจากสิ่งที่เห็น

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.2K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 31
341.1K views
ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1
46.2K views
เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6
118.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง วรรณคดีลำนำ
49.3K views