หลักการใช้ภาษาไทย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 23 เม.ย. 57
25K views

หลักการใช้ภาษาไทย ตอน 1
หลักการใช้ภาษาไทย ตอน 2

พยัญชนะ ในภาษาไทยมีทั้งหมด 44 ตัว
หน้าที่ของพยัญชนะ
- เป็นพยัญชนะต้น เช่น บ้าน พยัญชนะต้นคือ บ
- เป็นอักษรควบ ประกอบด้วย อักษรควบแท้ และอักษรควบไม่แท้
- เป็นสระ เช่น ลวด ว เป็นสระ อัว ลดรูป
- เป็นตัวการันต์ ตัวการันต์คือ ตัวที่ไม่อ่านออกเสียง เช่น ทุกข์ จันทร์

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.9K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 6
31.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง วรรณคดีลำนำ ชุดที่ 2
22.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 10
32.8K views
ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1
46.2K views