หลักการใช้ภาษาไทย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 23 เม.ย. 57
24.9K views

หลักการใช้ภาษาไทย ตอน 1
หลักการใช้ภาษาไทย ตอน 2

พยัญชนะ ในภาษาไทยมีทั้งหมด 44 ตัว
หน้าที่ของพยัญชนะ
- เป็นพยัญชนะต้น เช่น บ้าน พยัญชนะต้นคือ บ
- เป็นอักษรควบ ประกอบด้วย อักษรควบแท้ และอักษรควบไม่แท้
- เป็นสระ เช่น ลวด ว เป็นสระ อัว ลดรูป
- เป็นตัวการันต์ ตัวการันต์คือ ตัวที่ไม่อ่านออกเสียง เช่น ทุกข์ จันทร์

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.6K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชั้น ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4
81.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 11
24.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 12
26.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง ภาษาพาที
27.9K views