วรรณกรรมท้องถิ่น
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 23 เม.ย. 57
12.5K views

วรรณกรรมท้องถิ่น

วรรณกรรมท้องถิ่น คือ วรรณกรรมที่เล่าสืบต่อกันมา หรือบันทึกไว้เป็นตัวอักษร ถ่ายทอดในกลุ่มคนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งมาเป็นเวลานาน ผู้เล่าหรือผู้เขียนเป็นคนในท้องถิ่นนั้น เพื่อถ่ายทอดให้แก่คนในท้องถิ่นเดียวกัน

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.1K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 11
24.9K views
เตรียมสอบเข้า ม.1 ภาษาไทย ชั้น ป. 6
320.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 30
192.8K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 33
238.6K views