ลักษณนาม
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 23 เม.ย. 57
5.5K views

ลักษณนาม ตอน 1
ลักษณนาม ตอน 2

ลักษณนาม คือ คำนามชนิดหนึ่งทำหน้าที่เพื่อบอกลักษณะ ขนาด ปริมาณ การจำแนกสิ่งต่างๆ

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.2K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราตัวสะกด
69K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 21
39.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 16
49.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 9
82.3K views