ระดับของภาษา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 23 เม.ย. 57
7.4K views

ระดับของภาษา

ระดับของภาษา คือ ลักษณะหรือรูปแบบการใช้ภาษาที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ กาลเทศะ หรือองค์ประกอบแวดล้อมต่างๆ ระดับภาษา แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับเป็นทางการ และ ระดับไม่เป็นทางการ

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.9K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง วรรณคดีลำนำ ชุดที่ 1
27.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 28
117.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 31
341.1K views
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1
84.3K views