มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 23 เม.ย. 57
184.2K views

มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

มารยาท คือ พฤติกรรมที่แสดงออก เป็นระเบียบแบบแผน การประพฤติที่ดีงาม แสดงถึงความสุภาพเรียบร้อย
มารยาทการฟัง
- การฟังในที่ประชุม ควรเข้าไปนั่งก่อนผู้พูดเริ่มพูด
- ฟังด้วยความตั้งใจ มีสมาธิในการฟัง
- ตาควรมองที่ผู้พูด
- ไม่พูดคุยกับคนข้างๆ หรือส่งเสียงดัง
- ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสาร
ฯลฯ
มารยาทในการดู
- ตั้งใจดู มีสมาธิในการดู
- ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
- นั่งหรือยืนดูในท่าทางที่สุภาพเรียบร้อย
- ไม่ลุกเดินไปมา
ฯลฯ
มารยาทในการพูด
- การพูดต่อหน้าคนจำนวนมาก ควรมาถึงสถานที่พูดให้ตรงเวลาหรือมาก่อนเวลา
- พูดจาสุภาพไพเราะ
- พูดให้ชัดเจน ได้ยินอย่างทั่วถึง
- ใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับเรื่องที่พูด
ฯลฯ

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.7K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 30
192.8K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 4
30.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง การอ่าน
157.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 13
26.1K views