หลักทั่วไปในการอ่าน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
11 เม.ย. 57
 | 7.6K views

หลักทั่วไปในการอ่าน

การอ่าน คือ การแปลความหมายจากตัวอักษรออกมาเพื่อให้ทราบหรือเข้าใจเรื่องราวตามที่ผู้เขียนต้องการสื่อสาร
หลักในการอ่าน
- เลือกอ่านหนังสือที่มีสาระและมีประโยชน์
- อ่านหนังสือในที่มีแสงสว่างเพียงพอ
- นั่งอ่านในท่าทางสบาย ลำตัวตรง
- สายตาห่างจากหนังสือพอประมาณ
- มีสมาธิ มีความตั้งใจในการอ่าน
ฯลฯ

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
8.2K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
8.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 28
38.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำเขียนถูก-ผิด
53.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน
36.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง การเขียน
185.1K views