วรรณกรรมท้องถิ่น
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 10 เม.ย. 57
5.3K views

วรรณกรรมท้องถิ่น

วรรณกรรม คือ งานหนังสือ งานประพันธ์ บทประพันธ์ทุกชนิด ทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง
วรรณกรรมท้องถิ่น คือ วรรณกรรมที่เล่าสืบต่อกันมา หรือมีการบันทึกในวัสดุต่างๆ เช่น ใบลาน กระดาษ เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดระหว่างในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ผู้เล่าหรือผู้เขียนก็เป็นคนในท้องถิ่น ภาษาที่ใช้ก็มักจะเป็นภาษาในท้องถิ่นนั้นๆ

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.2K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 8
28K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 31
52K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน
46.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำควบกล้ำ
71.3K views