ภาษาถิ่น
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 10 เม.ย. 57
5K views

ภาษาถิ่น ตอน 1
ภาษาถิ่น ตอน 2

ภาษาถิ่น คือ ภาษาที่ใช้อยู่ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ภาษาถิ่นของแต่ละท้องถิ่นก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แบ่งออกเป็น ภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่นอีสาน ภาษาถิ่นใต้

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.7K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง อักษรย่อเครื่องหมายวรรคตอน
78.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 22
22.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 29
202.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 6
33.1K views