พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 09 เม.ย. 57
3K views

พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ ตอน 1
พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ ตอน 2

พยัญชนะ คือ เสียงแบบหนึ่งในภาษา พยัญชนะแต่ละตัวก็จะออกเสียงต่างกัน และมีบางตัวที่ออกเสียงเหมือนกัน
สระ มี 21 รูป 32 เสียง เสียงสระแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ สระแท้ สระประสม สระลอย
วรรณยุกต์ คือ เครื่องหมายที่ใช้เพื่อทำให้คำมีระดับเสียงสูง ต่ำ ต่างกัน

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.1K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราตัวสะกด
85.8K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 8
44.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง
1.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 4
152.5K views