พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 09 เม.ย. 57
3K views

พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ ตอน 1
พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ ตอน 2

พยัญชนะ คือ เสียงแบบหนึ่งในภาษา พยัญชนะแต่ละตัวก็จะออกเสียงต่างกัน และมีบางตัวที่ออกเสียงเหมือนกัน
สระ มี 21 รูป 32 เสียง เสียงสระแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ สระแท้ สระประสม สระลอย
วรรณยุกต์ คือ เครื่องหมายที่ใช้เพื่อทำให้คำมีระดับเสียงสูง ต่ำ ต่างกัน

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.3K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 11
56.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรา แม่เกย
3.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 2
113.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 3
81.9K views