บทร้อยกรองและบทอาขยาน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 09 เม.ย. 57
5.3K views

บทร้อยกรองและบทอาขยาน

ร้อยกรอง ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คือ การสอดผูกให้ติดกัน ประดิษฐ์คำ แต่งหนังสือให้มีความไพเราะ ร้อยและเย็บดอกไม้ให้เป็นรูปต่างๆ
บทอาขยาน คือ บทร้อยกรองที่ไพเราะเพื่อการท่องจำ

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.7K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 20
29.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง ประโยค
40K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง วรรณยุกต์
29.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 14
23.3K views