การประดิษฐ์โคมไฟ the castle lamp
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 08 เม.ย. 57
5.8K views

การประดิษฐ์โคมไฟ the castle lamp

No.2 the castle lamp

อุปกรณ์

กระดาษ A4
กระดาษลัง
ฝากล่องซีดี
หลอดไฟรีโมท LED ราคา 350 บาท
ขั้วหลอดไฟ 20 บาท สายไฟเมตรละ 20 บาท
ปลั๊กไฟ 5 บาท ซื้อจากคลองถม
กระดาษกาวสองหน้า ปืนกาว/กาวตราช้าง
คัตเตอร์ เข็มกลัด

วิธีทำ

โคมไฟ
1. เลือกรูปปราสาท 2-3 รูป และรูปท้องฟ้ากลางคืนแบบพาโนรามา 2 แผ่น ขนาด A4 แนวนอน
2. ใช้คัตเตอร์กรีดรอบรูปร่างปราสาท ส่วนรูปท้องฟ้าให้ติดเข้าด้วยกันให้ความยาวพอดีกับวงกลมรอบฝากล่องซีดี
3. ทาบรูปปราสาทกับรูปท้องฟ้า ร่างเส้นบางๆ แล้วใช้เข็มกลัดเจาะท้องฟ้าให้เป็นรูเหมือนแสงดาว ส่วนที่ใกล้กับเส้นปราสาทให้เจาะถี่เป็นพิเศษ
4. ตัดกระดาษลังเป็นสี่เหลี่ยมเล็ก ติดกับด้านหลังของรูปปราสาทด้วยกระดาษกาวสองหน้าหลอดไฟ
5. ประกอบขั้วหลอดไฟ หลอดไฟ และปลั๊กไฟเข้าด้วยกัน วิธีการต่อคือต่อขั้วบวกกับขั้วบวกและขั้วลบกับขั้วลบ
6. เจาะช่องเล็กๆ ด้านล่างฝากล่องซีดีสำหรับสอดสายไฟ
7. ใช้ปืนกาวหรือกาวตราช้างติดขั้วหลอดไฟที่กลางฝากล่องซีดีฐานโคมไฟ
8. ติดกระดาษกาวสองหน้ารอบฝากล่องซีดี จากนั้นติดรูปท้องฟ้ารอบฝาให้เรียบ (ขั้นตอนนี้ต้องช่วยกันทำ ไม่งั้นเอียงแน่ๆ)
9. ติดปราสาทที่ด้านล่างของโคมไฟ กระดาษลังที่ติดไว้ช่วยให้รูปมีมิติ ยิ่งอยากให้มีมิติมากก็ต้องติดกระดาษซ้อนๆ กัน แล้วเสริมด้วยกระดาษลัง
10. ตกแต่งเรียบร้อยแล้วก็ทำการเสียบหลอดไฟ ก็จะได้ปราสาทสวยๆ ไฟสีสวยๆ ไว้กล่อมนอน

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
6.7K views
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
24.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ง31203
36.2K views
แนวข้อสอบO-net (หลักการเลือกใช้ผ้า,เทคโนโลยี)
24.5K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1
55K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่4
4.5K views